Fap tvFap tv

Youtube Ad Revenue Ad Revenue Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Low Revenue Estimate        High Revenue Estimate

Youtube Subscribers Subscribers Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Youtube Views Views Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Youtube Comments Comments Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Youtube Videos Videos Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Summary

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

fap tv's Youtube SummarySource: Trackalytics
id Date Subscribers - (change) Views - (change) Comments - (change) Videos - (change)
1 February 20, 2018 4,630,959 - (+12,065) 1,837,989,477 - (+4,648,228) 0 - (0) 321 - (0)
2 February 19, 2018 4,618,894 - (+11,722) 1,833,341,249 - (+4,887,532) 0 - (0) 321 - (+1)
3 February 18, 2018 4,607,172 - (+8,512) 1,828,453,717 - (+3,303,170) 0 - (0) 320 - (0)
4 February 17, 2018 4,598,660 - (+8,930) 1,825,150,547 - (+3,952,910) 0 - (0) 320 - (0)
5 February 16, 2018 4,589,730 - (+11,997) 1,821,197,637 - (+6,157,705) 0 - (0) 320 - (+1)
6 February 15, 2018 4,577,733 - (+12,262) 1,815,039,932 - (+5,726,341) 0 - (0) 319 - (+1)
7 February 14, 2018 4,565,471 - (+11,900) 1,809,313,591 - (+4,602,774) 0 - (0) 318 - (+1)
8 February 13, 2018 4,553,571 - (+10,334) 1,804,710,817 - (+3,976,091) 0 - (0) 317 - (0)
9 February 12, 2018 4,543,237 - (+15,213) 1,800,734,726 - (+6,781,591) 0 - (0) 317 - (0)
10 February 11, 2018 4,528,024 - (+11,614) 1,793,953,135 - (+4,198,271) 0 - (0) 317 - (+1)
11 February 10, 2018 4,516,410 - (+10,257) 1,789,754,864 - (+4,060,024) 0 - (0) 316 - (+1)
12 February 9, 2018 4,506,153 - (+5,608) 1,785,694,840 - (+2,308,049) 0 - (0) 315 - (0)
13 February 8, 2018 4,500,545 - (+6,760) 1,783,386,791 - (+3,008,279) 0 - (0) 315 - (0)
14 February 7, 2018 4,493,785 - (+7,347) 1,780,378,512 - (+3,003,375) 0 - (0) 315 - (+1)
15 February 6, 2018 4,486,438 - (+6,011) 1,777,375,137 - (+2,493,227) 0 - (0) 314 - (0)
16 February 5, 2018 4,480,427 - (+10,313) 1,774,881,910 - (+5,092,056) 0 - (0) 314 - (0)
17 February 4, 2018 4,470,114 - (+11,191) 1,769,789,854 - (+2,772,219) 0 - (0) 314 - (+1)
18 February 3, 2018 4,458,923 - (+5,173) 1,767,017,635 - (+2,127,354) 0 - (0) 313 - (0)
19 February 2, 2018 4,453,750 - (+5,052) 1,764,890,281 - (+2,201,217) 0 - (0) 313 - (0)
20 February 1, 2018 4,448,698 - (+6,634) 1,762,689,064 - (+3,091,030) 0 - (0) 313 - (0)
21 January 31, 2018 4,442,064 - (+2,500) 1,759,598,034 - (+1,369,775) 0 - (0) 313 - (0)
22 January 30, 2018 4,439,564 - (0) 1,758,228,259 - (0) 0 - (0) 313 - (0)

fap tv Fap tv

 • Daily Ad Revenue: $ 2,789.00 - $ 23,241.00
 • Subscribers total: 4,630,959
 • Subscribers today: 12,065
 • Views total: 1,837,989,477
 • Views today: 4,648,228
 • Comments total: 0
 • Comments today: 0
 •  Videos total: 321
 •  Videos today: 0
 • Page views: 29
 • Last Updated: February 20,2018
 • Date Added: January 30,2018
 • Time tracked: 22 Days

Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo: mobile: 090.2056502 https://facebook.com/FAPtivi mail: faptvgroup@gmail.com Nhóm FAP thành lập đầu năm 2014 với sự tham gia của đạo diễn Trần Đức Viễn , Nhà sản xuất AT117 và 2 DV chính là Thái Vũ (Rapper Black Bi) và Diễn viên - người mẫu Ribi Sachi