Dua lipaDua lipa

Youtube Ad Revenue Ad Revenue Widget

Low Revenue Estimate        High Revenue Estimate

Youtube Subscribers Subscribers Widget

Youtube Views Views Widget

Youtube Videos Videos Widget

Summary

dua lipa's Youtube SummarySource: Trackalytics
id Date Subscribers - (change) Views - (change) Videos - (change)
1 May 8, 2020 13,700,000 - (0) 4,748,329,668 - (+7,358,948) 117 - (-1)
2 May 7, 2020 13,700,000 - (0) 4,740,970,720 - (+7,175,085) 118 - (0)
3 May 6, 2020 13,700,000 - (0) 4,733,795,635 - (+7,274,217) 118 - (0)
4 May 5, 2020 13,700,000 - (+100,000) 4,726,521,418 - (+7,209,737) 118 - (0)
5 May 4, 2020 13,600,000 - (0) 4,719,311,681 - (+6,976,411) 118 - (0)
6 May 3, 2020 13,600,000 - (0) 4,712,335,270 - (+8,017,049) 118 - (0)
7 May 2, 2020 13,600,000 - (0) 4,704,318,221 - (+8,181,881) 118 - (0)
8 May 1, 2020 13,600,000 - (0) 4,696,136,340 - (+7,869,331) 118 - (0)
9 April 30, 2020 13,600,000 - (+100,000) 4,688,267,009 - (+7,737,999) 118 - (+1)
10 April 29, 2020 13,500,000 - (0) 4,680,529,010 - (+7,473,589) 117 - (0)
11 April 28, 2020 13,500,000 - (0) 4,673,055,421 - (+7,013,640) 117 - (0)
12 April 27, 2020 13,500,000 - (0) 4,666,041,781 - (+7,165,909) 117 - (0)
13 April 26, 2020 13,500,000 - (0) 4,658,875,872 - (+8,074,579) 117 - (0)
14 April 25, 2020 13,500,000 - (+100,000) 4,650,801,293 - (+8,099,453) 117 - (0)
15 April 24, 2020 13,400,000 - (0) 4,642,701,840 - (+7,539,807) 117 - (0)
16 April 23, 2020 13,400,000 - (0) 4,635,162,033 - (0) 117 - (0)

dua lipa Dua lipa

  • Daily Ad Revenue: $ 4,415.00 - $ 36,795.00
  • Subscribers total: 13,700,000
  • Subscribers today: 0
  • Views total: 4,748,329,668
  • Views today: 7,358,948
  •  Videos total: 117
  •  Videos today: 1
  • Page views: 1,140
  • Last Updated: November 8,2021
  • Time tracked: 16 Days