Cris devil gamerCris devil gamer

Youtube Ad Revenue Ad Revenue Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Low Revenue Estimate        High Revenue Estimate

Youtube Subscribers Subscribers Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Youtube Views Views Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Youtube Comments Comments Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Youtube Videos Videos Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Summary

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

cris devil gamer's Youtube SummarySource: Trackalytics
id Date Subscribers - (change) Views - (change) Comments - (change) Videos - (change)
1 July 15, 2018 3,526,402 - (+21,547) 778,093,941 - (+3,814,431) 0 - (0) 612 - (+1)
2 July 14, 2018 3,504,855 - (+7,084) 774,279,510 - (+845,165) 0 - (0) 611 - (0)
3 July 13, 2018 3,497,771 - (0) 773,434,345 - (0) 0 - (0) 611 - (0)

cris devil gamer Cris devil gamer

 • Daily Ad Revenue: $ 2,289.00 - $ 19,072.00
 • Subscribers total: 3,526,402
 • Subscribers today: 21,547
 • Views total: 778,093,941
 • Views today: 3,814,431
 • Comments total: 0
 • Comments today: 0
 •  Videos total: 612
 •  Videos today: 1
 • Page views: 7
 • Last Updated: July 15,2018
 • Date Added: July 13,2018
 • Time tracked: 3 Days

Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo: https://www.facebook.com/cris.phan.7 DevilGamer01061993@gmail.com --------------------------------------------------------------- Kênh giải trí giúp các bạn hiểu rõ hơn về các game trong nước và nước ngoài, giúp các bạn thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, với những videos bình luận về game và cho bạn một cái nhìn rõ hơn về chúng.