SUNDAY IWALAIYE @sunday73 (SUNDAY IWALAIYE)

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

SUNDAY IWALAIYE's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 February 22, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
2 February 21, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
3 February 20, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
4 February 19, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
5 February 17, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
6 February 16, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
7 February 15, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
8 February 14, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
9 February 13, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
10 February 13, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
11 February 11, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
12 February 10, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
13 February 9, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
14 January 31, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)
15 January 19, 2020 119
(0)
110
(0)
11,746
(0)
5
(0)
6
(0)

SUNDAY IWALAIYE SUNDAY IWALAIYE

  • Followers total: 119
  • Followers today: 0
  •   Following total: 110
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 11,746
  • Tweets today: 0
  • Page views: 60
  • Last Updated: February 22,2020
  • Time tracked: 15 Days

Blogger, educator and public opinion writer.