ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha @prayutofficial (ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha)

ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 December 11, 2019 54,358
(+53)
0
(0)
344
(0)
67
(0)
8
(0)
2 December 10, 2019 54,305
(+25)
0
(0)
344
(+1)
67
(0)
8
(0)
3 December 9, 2019 54,280
(+44)
0
(0)
343
(0)
67
(0)
8
(0)
4 December 8, 2019 54,236
(+35)
0
(0)
343
(0)
67
(0)
8
(0)
5 December 7, 2019 54,201
(+43)
0
(0)
343
(0)
67
(0)
8
(0)
6 December 6, 2019 54,158
(+49)
0
(0)
343
(0)
67
(0)
8
(0)
7 December 5, 2019 54,109
(+7)
0
(0)
343
(+1)
67
(0)
8
(0)
8 December 4, 2019 54,102
(+58)
0
(0)
342
(+2)
67
(0)
8
(0)
9 December 3, 2019 54,044
(+64)
0
(0)
340
(+1)
67
(+2)
8
(0)
10 December 2, 2019 53,980
(+34)
0
(0)
339
(+1)
65
(0)
8
(0)
11 December 1, 2019 53,946
(+22)
0
(0)
338
(0)
65
(0)
8
(0)
12 November 30, 2019 53,924
(+7)
0
(0)
338
(0)
65
(0)
8
(0)
13 November 29, 2019 53,917
(+24)
0
(0)
338
(0)
65
(0)
8
(0)
14 November 28, 2019 53,893
(+38)
0
(0)
338
(0)
65
(0)
8
(0)
15 November 27, 2019 53,855
(+36)
0
(0)
338
(0)
65
(+1)
8
(0)
16 November 26, 2019 53,819
(+14)
0
(0)
338
(0)
64
(-1)
8
(0)
17 November 25, 2019 53,805
(+15)
0
(0)
338
(0)
65
(0)
8
(0)
18 November 24, 2019 53,790
(+20)
0
(0)
338
(0)
65
(0)
8
(0)
19 November 23, 2019 53,770
(+37)
0
(0)
338
(0)
65
(0)
8
(0)
20 November 22, 2019 53,733
(+56)
0
(0)
338
(+2)
65
(0)
8
(0)
21 November 21, 2019 53,677
(+40)
0
(0)
336
(0)
65
(0)
8
(0)
22 November 20, 2019 53,637
(+56)
0
(0)
336
(0)
65
(0)
8
(0)
23 November 19, 2019 53,581
(+35)
0
(0)
336
(0)
65
(0)
8
(0)
24 November 18, 2019 53,546
(+37)
0
(0)
336
(0)
65
(0)
8
(0)
25 November 17, 2019 53,509
(+29)
0
(0)
336
(0)
65
(0)
8
(0)
26 November 16, 2019 53,480
(+23)
0
(0)
336
(0)
65
(0)
8
(0)
27 November 15, 2019 53,457
(+32)
0
(0)
336
(0)
65
(0)
8
(0)
28 November 14, 2019 53,425
(+28)
0
(0)
336
(+1)
65
(0)
8
(0)
29 November 13, 2019 53,397
(+20)
0
(0)
335
(0)
65
(+2)
8
(0)
30 November 12, 2019 53,377
(+37)
0
(0)
335
(0)
63
(0)
8
(0)
31 November 11, 2019 53,340
(+31)
0
(0)
335
(0)
63
(0)
8
(0)
32 November 10, 2019 53,309
(+24)
0
(0)
335
(0)
63
(0)
8
(0)
33 November 9, 2019 53,285
(+50)
0
(0)
335
(0)
63
(0)
8
(0)
34 November 8, 2019 53,235
(+38)
0
(0)
335
(0)
63
(0)
8
(0)
35 November 7, 2019 53,197
(+73)
0
(0)
335
(0)
63
(0)
8
(0)
36 November 6, 2019 53,124
(+94)
0
(0)
335
(+1)
63
(0)
8
(0)
37 November 5, 2019 53,030
(+142)
0
(0)
334
(0)
63
(-2)
8
(0)
38 November 4, 2019 52,888
(+111)
0
(0)
334
(0)
65
(+2)
8
(0)
39 November 3, 2019 52,777
(+112)
0
(0)
334
(+8)
63
(0)
8
(0)
40 November 2, 2019 52,665
(+96)
0
(0)
326
(+6)
63
(+1)
8
(0)
41 November 1, 2019 52,569
(+49)
0
(0)
320
(0)
62
(0)
8
(0)
42 October 31, 2019 52,520
(+58)
0
(0)
320
(0)
62
(+1)
8
(0)
43 October 30, 2019 52,462
(+76)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)
44 October 29, 2019 52,386
(+74)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)
45 October 28, 2019 52,312
(+69)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)
46 October 27, 2019 52,243
(+77)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)
47 October 26, 2019 52,166
(+123)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)
48 October 25, 2019 52,043
(+202)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)
49 October 24, 2019 51,841
(+206)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)
50 October 23, 2019 51,635
(0)
0
(0)
320
(0)
61
(0)
8
(0)

ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

  • Followers total: 54,358
  • Followers today: 53
  •   Following total: 0
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 344
  • Tweets today: 0
  • Page views: 31
  • Last Updated: December 11,2019
  • Time tracked: 50 Days

นายกรัฐมนตรีไทย