Om Prakash (Om ji ) Mathur @ommathur_bjp (Om Prakash (Om ji ) Mathur)

Om Prakash (Om ji ) Mathur

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

Om Prakash (Om ji ) Mathur's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 May 2, 2020 449,304
(0)
103
(0)
7,709
(0)
163
(0)
188,637
(0)

insiderapps.com

Om Prakash (Om ji ) Mathur Om Prakash (Om ji ) Mathur

  • Followers total: 449,304
  • Followers today: 0
  •   Following total: 103
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 7,709
  • Tweets today: 0
  • Page views: 661
  • Last Updated: November 8,2021
  • Time tracked: 1 Days

Patriot ????????| National V.P. #BJP|Rajya Sabha M.P. from Rajasthan|Prabhari Uttar Pradesh|Chunav Prabhari Jharkhand| Aspiration-India restored as ‘Vishwa Guru’