Nabilla Vergara @nabilla (Nabilla Vergara)

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

Nabilla Vergara's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 February 27, 2020 2,724,905
(0)
652
(0)
23,430
(0)
1,667
(0)
158,369
(0)

insiderapps.com

Nabilla Vergara Nabilla Vergara

  • Followers total: 2,724,905
  • Followers today: 0
  •   Following total: 652
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 23,430
  • Tweets today: 0
  • Page views: 713
  • Last Updated: November 8,2021
  • Time tracked: 1 Days

♡ SnapChat - Nabilla.v