عبدالله السبيّل @le_abdullah (عبدالله السبيّل)

عبدالله السبيّل

Twitter Followers Followers Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Following Following Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Tweets Tweets Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Lists Lists Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Favourites Favourites Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Summary

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

عبدالله السبيّل's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 September 19, 2019 1,512,667
(-72)
642
(+1)
40,667
(+16)
1,269
(-1)
275
(0)
2 September 18, 2019 1,512,739
(-39)
641
(+1)
40,651
(+29)
1,270
(+1)
275
(0)
3 September 17, 2019 1,512,778
(-79)
640
(0)
40,622
(+15)
1,269
(0)
275
(0)
4 September 16, 2019 1,512,857
(-96)
640
(+1)
40,607
(+27)
1,269
(+2)
275
(-1)
5 September 15, 2019 1,512,953
(+20)
639
(+1)
40,580
(0)
1,267
(-2)
276
(0)
6 September 14, 2019 1,512,933
(-1)
638
(0)
40,580
(+3)
1,269
(0)
276
(0)
7 September 13, 2019 1,512,934
(-24)
638
(-1)
40,577
(+7)
1,269
(0)
276
(0)
8 September 12, 2019 1,512,958
(-54)
639
(0)
40,570
(+9)
1,269
(-2)
276
(0)
9 September 11, 2019 1,513,012
(+55)
639
(0)
40,561
(+8)
1,271
(+1)
276
(0)
10 September 10, 2019 1,512,957
(-86)
639
(0)
40,553
(+5)
1,270
(-1)
276
(0)
11 September 9, 2019 1,513,043
(-18)
639
(0)
40,548
(+4)
1,271
(+3)
276
(0)
12 September 8, 2019 1,513,061
(+27)
639
(0)
40,544
(+19)
1,268
(+1)
276
(0)
13 September 7, 2019 1,513,034
(-2)
639
(0)
40,525
(0)
1,267
(-3)
276
(0)
14 September 6, 2019 1,513,036
(-55)
639
(0)
40,525
(+3)
1,270
(-1)
276
(0)
15 September 5, 2019 1,513,091
(-69)
639
(0)
40,522
(+18)
1,271
(0)
276
(0)
16 September 4, 2019 1,513,160
(-51)
639
(0)
40,504
(+7)
1,271
(-1)
276
(0)
17 September 3, 2019 1,513,211
(-68)
639
(0)
40,497
(+6)
1,272
(0)
276
(0)
18 September 2, 2019 1,513,279
(+3)
639
(+1)
40,491
(+1)
1,272
(-1)
276
(0)
19 September 1, 2019 1,513,276
(+136)
638
(+1)
40,490
(+2)
1,273
(-3)
276
(0)
20 August 31, 2019 1,513,140
(-120)
637
(-1)
40,488
(+3)
1,276
(0)
276
(+1)
21 August 30, 2019 1,513,260
(-54)
638
(+1)
40,485
(+5)
1,276
(+2)
275
(+1)
22 August 29, 2019 1,513,314
(-88)
637
(0)
40,480
(+43)
1,274
(-2)
274
(0)
23 August 28, 2019 1,513,402
(-73)
637
(0)
40,437
(+16)
1,276
(+3)
274
(+1)
24 August 27, 2019 1,513,475
(-18)
637
(0)
40,421
(+5)
1,273
(-3)
273
(0)
25 August 26, 2019 1,513,493
(+53)
637
(0)
40,416
(+7)
1,276
(-2)
273
(+1)
26 August 25, 2019 1,513,440
(0)
637
(0)
40,409
(0)
1,278
(0)
272
(0)

عبدالله السبيّل عبدالله السبيّل

  • Followers total: 1,512,667
  • Followers today: 72
  •   Following total: 642
  •   Following today: 1
  • Tweets total: 40,667
  • Tweets today: 16
  • Page views: 66
  • Last Updated: September 19,2019
  • Time tracked: 26 Days

g8e@hotmail.com