Kosovo @kosovo (Kosovo)

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

Kosovo's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 March 11, 2020 3,263
(0)
39
(0)
1,674
(0)
45
(0)
1
(0)

insiderapps.com

Kosovo Kosovo

  • Followers total: 3,263
  • Followers today: 0
  •   Following total: 39
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 1,674
  • Tweets today: 0
  • Page views: 748
  • Last Updated: November 8,2021
  • Time tracked: 1 Days

Kosovo news