Justin Timberlake @jtimberlake (Justin Timberlake)

Justin Timberlake

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

Justin Timberlake's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 May 14, 2021 64,057,451
(-5,187)
319
(0)
4,322
(0)
68,203
(0)
1,062
(0)
2 May 14, 2021 64,062,638
(-3,058)
319
(0)
4,322
(0)
68,203
(-1)
1,062
(0)
3 May 13, 2021 64,065,696
(-5,942)
319
(0)
4,322
(0)
68,204
(-1)
1,062
(0)
4 May 13, 2021 64,071,638
(-4,375)
319
(0)
4,322
(0)
68,205
(-5)
1,062
(0)
5 May 13, 2021 64,076,013
(-4,214)
319
(0)
4,322
(0)
68,210
(-1)
1,062
(0)
6 May 13, 2021 64,080,227
(-3,100)
319
(0)
4,322
(0)
68,211
(+1)
1,062
(0)
7 May 12, 2021 64,083,327
(-3,301)
319
(0)
4,322
(0)
68,210
(+1)
1,062
(0)
8 May 12, 2021 64,086,628
(-1,962)
319
(0)
4,322
(+1)
68,209
(+1)
1,062
(0)
9 May 12, 2021 64,088,590
(-4,592)
319
(0)
4,321
(0)
68,208
(+1)
1,062
(0)
10 May 12, 2021 64,093,182
(-1,507)
319
(0)
4,321
(0)
68,207
(+1)
1,062
(0)
11 May 11, 2021 64,094,689
(-823)
319
(0)
4,321
(0)
68,206
(0)
1,062
(0)
12 May 11, 2021 64,095,512
(-240)
319
(0)
4,321
(0)
68,206
(-1)
1,062
(0)
13 May 11, 2021 64,095,752
(-3,170)
319
(0)
4,321
(0)
68,207
(-1)
1,062
(0)
14 May 11, 2021 64,098,922
(-110)
319
(0)
4,321
(0)
68,208
(-1)
1,062
(0)
15 May 11, 2021 64,099,032
(-708)