Srujana @iamsrj19 (Srujana)

Srujana

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

Srujana's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 November 15, 2019 247
(+1)
358
(0)
1,606
(+2)
0
(0)
9,808
(+15)
2 November 14, 2019 246
(+3)
358
(+1)
1,604
(+14)
0
(0)
9,793
(+37)
3 November 13, 2019 243
(0)
357
(0)
1,590
(+4)
0
(0)
9,756
(+26)
4 November 12, 2019 243
(0)
357
(-1)
1,586
(+17)
0
(0)
9,730
(+41)
5 November 11, 2019 243
(+3)
358
(+5)
1,569
(+15)
0
(0)
9,689
(+64)
6 November 10, 2019 240
(+1)
353
(+1)
1,554
(+21)
0
(0)
9,625
(+73)
7 November 9, 2019 239
(+2)
352
(0)
1,533
(+20)
0
(0)
9,552
(+67)
8 November 8, 2019 237
(+1)
352
(+3)
1,513
(+3)
0
(0)
9,485
(+18)
9 November 7, 2019 236
(+5)
349
(+3)
1,510
(+8)
0
(0)
9,467
(+37)
10 November 6, 2019 231
(+2)
346
(0)
1,502
(+18)
0
(0)
9,430
(+56)
11 November 5, 2019 229
(+2)
346
(+3)
1,484
(+13)
0
(0)
9,374
(+50)
12 November 4, 2019 227
(+7)
343
(+5)
1,471
(+41)
0
(0)
9,324
(+101)
13 November 3, 2019 220
(+4)
338
(+4)
1,430
(+84)
0
(0)
9,223
(+187)
14 November 2, 2019 216
(-4)
334
(-2)
1,346
(+334)
0
(0)
9,036
(+104)
15 November 1, 2019 220
(+30)
336
(+31)
1,012
(+154)
0
(0)
8,932
(+34)
16 October 31, 2019 190
(+9)
305
(+3)
858
(+18)
0
(0)
8,898
(+56)
17 October 30, 2019 181
(0)
302
(+2)
840
(+32)
0
(0)
8,842
(+61)
18 October 29, 2019 181
(-2)
300
(+1)
808
(+24)
0
(0)
8,781
(+45)
19 October 28, 2019 183
(+2)
299
(0)
784
(+20)
0
(0)
8,736
(+60)
20 October 27, 2019 181
(+5)
299
(+3)
764
(+20)
0
(0)
8,676
(+69)
21 October 26, 2019 176
(0)
296
(+2)
744
(+9)
0
(0)
8,607
(+63)
22 October 25, 2019 176
(-2)
294
(+1)
735
(+15)
0
(0)
8,544
(+64)
23 October 24, 2019 178
(0)
293
(0)
720
(+12)
0
(0)
8,480
(+20)
24 October 23, 2019 178
(+6)
293
(+3)
708
(+3)
0
(0)
8,460
(+14)
25 October 22, 2019 172
(+2)
290
(+8)
705
(+13)
0
(0)
8,446
(+32)
26 October 21, 2019 170
(0)
282
(+8)
692
(+8)
0
(0)
8,414
(+32)
27 October 20, 2019 170
(+3)
274
(0)
684
(+24)
0
(0)
8,382
(+54)
28 October 19, 2019 167
(+1)
274
(+6)
660
(+8)
0
(0)
8,328
(+39)
29 October 18, 2019 166
(+6)
268
(+8)
652
(+9)
0
(0)
8,289
(+52)
30 October 17, 2019 160
(+7)
260
(+5)
643
(+7)
0
(0)
8,237
(+39)
31 October 16, 2019 153
(+32)
255
(+37)
636
(+16)
0
(0)
8,198
(+62)
32 October 15, 2019 121
(-2)
218
(+9)
620
(+26)
0
(0)
8,136
(+55)
33 October 14, 2019 123
(0)
209
(+3)
594
(+15)
0
(0)
8,081
(+77)
34 October 13, 2019 123
(0)
206
(0)
579
(0)
0
(0)
8,004
(0)

Srujana Srujana

  • Followers total: 247
  • Followers today: 1
  •   Following total: 358
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 1,606
  • Tweets today: 2
  • Page views: 59
  • Last Updated: November 15,2019
  • Time tracked: 34 Days

Woh Duniya ka sabse bada superstar... Aur main uski sabse badi fan????????????