Central Anitta Portugal ???????? @centralanittapt (Central Anitta Portugal ????????)

Central Anitta Portugal ????????

Twitter Followers Followers Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Following Following Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Tweets Tweets Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Lists Lists Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Twitter Favourites Favourites Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Summary

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Central Anitta Portugal ????????'s Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 January 23, 2019 4,490
(+17)
654
(0)
34,452
(+51)
20
(-1)
47,385
(+44)
2 January 22, 2019 4,473
(+18)
654
(-2)
34,401
(+53)
21
(+1)
47,341
(+162)
3 January 21, 2019 4,455
(+16)
656
(0)
34,348
(+57)
20
(-1)
47,179
(+55)
4 January 20, 2019 4,439
(-2)
656
(0)
34,291
(+21)
21
(0)
47,124
(+78)
5 January 19, 2019 4,441
(+8)
656
(0)
34,270
(+44)
21
(0)
47,046
(+84)
6 January 18, 2019 4,433
(+13)
656
(0)
34,226
(+24)
21
(0)
46,962
(+65)
7 January 17, 2019 4,420
(+10)
656
(-1)
34,202
(+37)
21
(0)
46,897
(+69)
8 January 16, 2019 4,410
(+5)
657
(0)
34,165
(+35)
21
(0)
46,828
(+61)
9 January 15, 2019 4,405
(+12)
657
(+2)
34,130
(+30)
21
(+1)
46,767
(+107)
10 January 14, 2019 4,393
(+1)
655
(0)
34,100
(+18)
20
(0)
46,660
(+22)
11 January 13, 2019 4,392
(+4)
655
(-2)
34,082
(+12)
20
(0)
46,638
(+16)
12 January 12, 2019 4,388
(+6)
657
(0)
34,070
(+12)
20
(0)
46,622
(+14)
13 January 11, 2019 4,382
(+6)
657
(0)
34,058
(+14)
20
(0)
46,608
(+77)
14 January 10, 2019 4,376
(+9)
657
(0)
34,044
(+21)
20
(0)
46,531
(+47)
15 January 9, 2019 4,367
(+7)
657
(0)
34,023
(+28)
20
(0)
46,484
(+84)
16 January 8, 2019 4,360
(+3)
657
(+1)
33,995
(+22)
20
(0)
46,400
(+93)
17 January 7, 2019 4,357
(+7)
656
(-2)
33,973
(+17)
20
(0)
46,307
(+120)
18 January 6, 2019 4,350
(+13)
658
(0)
33,956
(+10)
20
(0)
46,187
(+11)
19 January 5, 2019 4,337
(+12)
658
(0)
33,946
(+41)
20
(0)
46,176
(0)
20 January 4, 2019 4,325
(+16)
658
(+15)
33,905
(+33)
20
(0)
46,176
(+75)
21 January 3, 2019 4,309
(+35)
643
(+174)
33,872
(+8)
20
(0)
46,101
(+70)
22 January 2, 2019 4,274
(+7)
469
(+1)
33,864
(+27)
20
(0)
46,031
(+36)
23 January 1, 2019 4,267
(-2)
468
(0)
33,837
(+45)
20
(0)
45,995
(+68)
24 December 31, 2018 4,269
(+2)
468
(0)
33,792
(+52)
20
(0)
45,927
(+104)
25 December 30, 2018 4,267
(+7)
468
(0)
33,740
(+28)
20
(0)
45,823
(+46)
26 December 29, 2018 4,260
(+2)
468
(0)
33,712
(+28)
20
(0)
45,777
(+103)
27 December 28, 2018 4,258
(+6)
468
(0)
33,684
(+15)
20
(0)
45,674
(+58)
28 December 27, 2018 4,252
(0)
468
(0)
33,669
(0)
20
(0)
45,616
(0)

Central Anitta Portugal ???????? Central Anitta Portugal ????????

  • Followers total: 4,490
  • Followers today: 17
  •   Following total: 654
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 34,452
  • Tweets today: 51
  • Page views: 41
  • Last Updated: January 23,2019
  • Time tracked: 28 Days

{Fanpage @anitta} ᴄᴇɴᴛʀᴀʟ ᴅᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀçᴏᴇs sᴏʙʀᴇ ᴀ ᴄᴀɴᴛᴏʀᴀ, ᴄᴏᴍᴘᴏsɪᴛᴏʀᴀ, ᴀᴛʀɪᴢ ᴇ ᴀᴘʀᴇsᴇɴᴛᴀᴅᴏʀᴀ ʙʀᴀsɪʟᴇɪʀᴀ, ᴀɴɪᴛᴛᴀ ᴇᴍ ᴘᴏʀᴛᴜɢᴀʟ ☆♥ {ᴄᴇɴᴛʀᴀʟᴀɴɪᴛᴛᴀᴘᴏʀᴛᴜɢᴀʟ@ɢᴍᴀɪʟ.ᴄᴏᴍ}