????????[คุณแบคฮยอนของคุณชานยอล]???????? @bby_baekhyun (????????[คุณแบคฮยอนของคุณชานยอล]????????)

????????[คุณแบคฮยอนของคุณชานยอล]????????

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

????????[คุณแบคฮยอนของคุณชานยอล]????????'s Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 March 26, 2019 894
(-1)
749
(0)
85,783
(+178)
4
(0)
4,852
(+3)
2 March 25, 2019 895
(+1)
749
(0)
85,605
(+304)
4
(0)
4,849
(+1)
3 March 24, 2019 894
(0)
749
(+1)
85,301
(+707)
4
(0)
4,848
(+13)
4 March 23, 2019 894
(0)
748
(0)
84,594
(+60)
4
(0)
4,835
(+1)
5 March 22, 2019 894
(0)
748
(-1)
84,534
(+41)
4
(0)
4,834
(+1)
6 March 21, 2019 894
(0)
749
(+1)
84,493
(+192)
4
(0)
4,833
(+4)
7 March 20, 2019 894
(0)
748
(-1)
84,301
(+127)
4
(0)
4,829
(-1)
8 March 19, 2019 894
(+1)
749
(0)
84,174
(+97)
4
(0)
4,830
(+3)
9 March 18, 2019 893
(+1)
749
(-1)
84,077
(+42)
4
(0)
4,827
(+2)
10 March 17, 2019 892
(0)
750
(0)
84,035
(+194)
4
(0)
4,825
(+15)
11 March 16, 2019 892
(+1)
750
(0)
83,841
(+77)
4
(0)
4,810
(+12)
12 March 15, 2019 891
(0)
750
(+1)
83,764
(+173)
4
(0)
4,798
(+5)
13 March 14, 2019 891
(-1)
749
(0)
83,591
(+56)
4
(0)
4,793
(+2)
14 March 13, 2019 892
(0)
749
(0)
83,535
(+41)
4
(0)
4,791
(+1)
15 March 12, 2019 892
(0)
749
(0)
83,494
(+102)
4
(0)
4,790
(+4)
16 March 11, 2019 892
(-1)
749
(0)
83,392
(+47)
4
(0)
4,786
(+7)
17 March 10, 2019 893
(0)
749
(0)
83,345
(+26)
4
(0)
4,779
(+3)
18 March 9, 2019 893
(0)
749
(0)
83,319
(0)
4
(0)
4,776
(0)
19 March 8, 2019 893
(0)
749
(0)
83,319
(+24)
4
(0)
4,776
(+3)
20 March 7, 2019 893
(0)
749
(+1)
83,295
(+34)
4
(0)
4,773
(+2)
21 March 6, 2019 893
(-1)
748
(-15)
83,261
(+33)
4
(0)
4,771
(+1)
22 March 5, 2019 894
(0)
763
(0)
83,228
(+90)
4
(0)
4,770
(+1)
23 March 4, 2019 894
(-1)
763
(0)
83,138
(+81)
4
(0)
4,769
(+1)
24 March 3, 2019 895
(0)
763
(0)
83,057
(+62)
4
(0)
4,768
(0)
25 March 2, 2019 895
(0)
763
(0)
82,995
(+381)
4
(0)
4,768
(+3)
26 March 1, 2019 895
(0)
763
(0)
82,614
(+6)
4
(0)
4,765
(0)
27 February 28, 2019 895
(0)
763
(0)
82,608
(+99)
4
(0)
4,765
(+1)
28 February 27, 2019 895
(0)
763
(0)
82,509
(+132)
4
(0)
4,764
(+1)
29 February 26, 2019 895
(-1)
763
(0)
82,377
(+73)
4
(0)
4,763
(+2)
30 February 25, 2019 896
(0)
763
(0)
82,304
(+235)
4
(0)
4,761
(+6)
31 February 24, 2019 896
(0)
763
(0)
82,069
(0)
4
(0)
4,755
(0)

????????[คุณแบคฮยอนของคุณชานยอล]???????? ????????[คุณแบคฮยอนของคุณชานยอล]????????

  • Followers total: 894
  • Followers today: 1
  •   Following total: 749
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 85,783
  • Tweets today: 178
  • Page views: 50
  • Last Updated: March 26,2019
  • Time tracked: 31 Days

I'm allergic to something unreasonable.