Abdulkhaleq alyeser Boshamlan4444Instagram Followers Followers Widget

Instagram Following Following Widget

Instagram Posts Posts Widget

Instagram Influence Influence Widget

Summary

abdulkhaleq alyeser's Instagram Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers - (change) Following - (change) Posts - (change) Influence - (change)
1 January 18, 2019 12,807 - (-6) 0 - (0) 209,114 - (+42) 0.02% - (0.00%)
2 January 17, 2019 12,813 - (-4) 0 - (0) 209,072 - (+208) 0.02% - (+0.01%)
3 January 16, 2019 12,817 - (+2) 0 - (0) 208,864 - (+113) 0.01% - (-0.01%)
4 January 15, 2019 12,815 - (+5) 0 - (0) 208,751 - (+208) 0.02% - (-0.04%)
5 January 14, 2019 12,810 - (0) 0 - (0) 208,543 - (+110) 0.06% - (+0.02%)
6 January 13, 2019 12,810 - (-12) 0 - (0) 208,433 - (+140) 0.04% - (+0.02%)
7 January 12, 2019 12,822 - (+1) 0 - (0) 208,293 - (+77) 0.02% - (+0.01%)
8 January 11, 2019 12,821 - (-29) 0 - (0) 208,216 - (+114) 0.01% - (+0.01%)
9 January 10, 2019 12,850 - (-3) 0 - (0) 208,102 - (+194) 0.00% - (-0.04%)
10 January 9, 2019 12,853 - (-2) 0 - (0) 207,908 - (+99) 0.04% - (+0.04%)
11 January 8, 2019 12,855 - (-3) 0 - (0) 207,809 - (+267) 0.00% - (-0.05%)
12 January 7, 2019 12,858 - (-4) 0 - (0) 207,542 - (+97) 0.05% - (+0.05%)
13 January 6, 2019 12,862 - (-1) 0 - (0) 207,445 - (+120) 0.00% - (0.00%)
14 January 5, 2019 12,863 - (0) 0 - (0) 207,325 - (+62) 0.00% - (0.00%)
15 January 4, 2019 12,863 - (-2) 0 - (0) 207,263 - (+105) 0.00% - (0.00%)
16 January 3, 2019 12,865 - (-5) 0 - (0) 207,158 - (+199) 0.00% - (0.00%)
17 January 2, 2019 12,870 - (-2) 0 - (0) 206,959 - (+142) 0.00% - (0.00%)
18 January 1, 2019 12,872 - (0) 0 - (0) 206,817 - (+163) 0.00% - (0.00%)
19 December 31, 2018 12,872 - (-9) 0 - (0) 206,654 - (+27) 0.00% - (0.00%)
20 December 30, 2018 12,881 - (-4) 0 - (0) 206,627 - (+131) 0.00% - (0.00%)
21 December 29, 2018 12,885 - (0) 0 - (0) 206,496 - (+124) 0.00% - (0.00%)
22 December 28, 2018 12,885 - (-9) 0 - (0) 206,372 - (+83) 0.00% - (0.00%)
23 December 27, 2018 12,894 - (+1) 0 - (0) 206,289 - (+50) 0.00% - (0.00%)
24 December 26, 2018 12,893 - (-3) 0 - (0) 206,239 - (+165) 0.00% - (0.00%)
25 December 25, 2018 12,896 - (-5) 0 - (0) 206,074 - (+109) 0.00% - (0.00%)
26 December 24, 2018 12,901 - (-6) 0 - (0) 205,965 - (+125) 0.00% - (0.00%)
27 December 23, 2018 12,907 - (0) 0 - (0) 205,840 - (+63) 0.00% - (0.00%)
28 December 22, 2018 12,907 - (+1) 0 - (0) 205,777 - (+68) 0.00% - (0.00%)
29 December 21, 2018 12,906 - (-7) 0 - (0) 205,709 - (+77) 0.00% - (0.00%)
30 December 20, 2018 12,913 - (-6) 0 - (0) 205,632 - (+112) 0.00% - (0.00%)
31 December 19, 2018 12,919 - (-6) 0 - (0) 205,520 - (+115) 0.00% - (0.00%)
32 December 18, 2018 12,925 - (+6) 0 - (0) 205,405 - (+104) 0.00% - (0.00%)
33 December 17, 2018 12,919 - (-11) 0 - (0) 205,301 - (+61) 0.00% - (0.00%)
34 December 16, 2018 12,930 - (+5) 0 - (0) 205,240 - (+129) 0.00% - (0.00%)
35 December 15, 2018 12,925 - (-2) 0 - (0) 205,111 - (+52) 0.00% - (0.00%)
36 December 14, 2018 12,927 - (-6) 0 - (0) 205,059 - (+80) 0.00% - (0.00%)
37 December 13, 2018 12,933 - (+2) 0 - (0) 204,979 - (+126) 0.00% - (0.00%)
38 December 12, 2018 12,931 - (-4) 0 - (0) 204,853 - (+234) 0.00% - (0.00%)
39 December 11, 2018 12,935 - (-6) 0 - (0) 204,619 - (+84) 0.00% - (0.00%)
40 December 10, 2018 12,941 - (-6) 0 - (0) 204,535 - (+189) 0.00% - (0.00%)
41 December 9, 2018 12,947 - (+9) 0 - (0) 204,346 - (+62) 0.00% - (0.00%)
42 December 8, 2018 12,938 - (+2) 0 - (0) 204,284 - (+223) 0.00% - (0.00%)
43 December 7, 2018 12,936 - (0) 0 - (0) 204,061 - (+83) 0.00% - (0.00%)
44 December 6, 2018 12,936 - (0) 0 - (0) 203,978 - (+198) 0.00% - (0.00%)
45 December 5, 2018 12,936 - (-2) 0 - (0) 203,780 - (+211) 0.00% - (0.00%)
46 December 4, 2018 12,938 - (+7) 0 - (0) 203,569 - (+45) 0.00% - (0.00%)
47 December 3, 2018 12,931 - (+1) 0 - (0) 203,524 - (+227) 0.00% - (0.00%)
48 December 2, 2018 12,930 - (+1) 0 - (0) 203,297 - (+171) 0.00% - (0.00%)
49 December 1, 2018 12,929 - (-1) 0 - (0) 203,126 - (+172) 0.00% - (0.00%)
50 November 30, 2018 12,930 - (+1) 0 - (0) 202,954 - (+85) 0.00% - (0.00%)
51 November 29, 2018 12,929 - (+2) 0 - (0) 202,869 - (+108) 0.00% - (0.00%)
52 November 28, 2018 12,927 - (+6) 0 - (0) 202,761 - (+163) 0.00% - (0.00%)
53 November 27, 2018 12,921 - (-4) 0 - (0) 202,598 - (+76) 0.00% - (0.00%)
54 November 26, 2018 12,925 - (+1) 0 - (0) 202,522 - (+108) 0.00% - (0.00%)
55 November 25, 2018 12,924 - (-9) 0 - (0) 202,414 - (+137) 0.00% - (0.00%)
56 November 24, 2018 12,933 - (+2) 0 - (0) 202,277 - (+103) 0.00% - (0.00%)
57 November 23, 2018 12,931 - (-3) 0 - (0) 202,174 - (+79) 0.00% - (0.00%)
58 November 22, 2018 12,934 - (-1) 0 - (0) 202,095 - (+85) 0.00% - (0.00%)
59 November 21, 2018 12,935 - (-5) 0 - (0) 202,010 - (+66) 0.00% - (0.00%)
60 November 20, 2018 12,940 - (+3) 0 - (0) 201,944 - (+60) 0.00% - (0.00%)
61 November 19, 2018 12,937 - (-1) 0 - (0) 201,884 - (+85) 0.00% - (0.00%)
62 November 18, 2018 12,938 - (+1) 0 - (0) 201,799 - (+195) 0.00% - (0.00%)
63 November 17, 2018 12,937 - (-3) 0 - (0) 201,604 - (+78) 0.00% - (0.00%)
64 November 16, 2018 12,940 - (0) 0 - (0) 201,526 - (+100) 0.00% - (0.00%)
65 November 15, 2018 12,940 - (-1) 0 - (0) 201,426 - (+136) 0.00% - (0.00%)
66 November 14, 2018 12,941 - (-3) 0 - (0) 201,290 - (+88) 0.00% - (0.00%)
67 November 13, 2018 12,944 - (+8) 0 - (0) 201,202 - (+283) 0.00% - (0.00%)
68 November 12, 2018 12,936 - (-2) 0 - (0) 200,919 - (+134) 0.00% - (0.00%)
69 November 11, 2018 12,938 - (+6) 0 - (0) 200,785 - (+113) 0.00% - (0.00%)
70 November 10, 2018 12,932 - (-4) 0 - (0) 200,672 - (+140) 0.00% - (0.00%)
71 November 9, 2018 12,936 - (-7) 0 - (0) 200,532 - (+112) 0.00% - (0.00%)
72 November 8, 2018 12,943 - (-5) 0 - (0) 200,420 - (+96) 0.00% - (0.00%)
73 November 7, 2018 12,948 - (+5) 0 - (0) 200,324 - (+116) 0.00% - (0.00%)
74 November 6, 2018 12,943 - (+1) 0 - (0) 200,208 - (+114) 0.00% - (0.00%)
75 November 5, 2018 12,942 - (0) 0 - (0) 200,094 - (+48) 0.00% - (0.00%)
76 November 4, 2018 12,942 - (-1) 0 - (0) 200,046 - (+173) 0.00% - (0.00%)
77 November 3, 2018 12,943 - (-2) 0 - (0) 199,873 - (+100) 0.00% - (0.00%)
78 November 2, 2018 12,945 - (-5) 0 - (0) 199,773 - (+54) 0.00% - (0.00%)
79 November 1, 2018 12,950 - (+5) 0 - (0) 199,719 - (+131) 0.00% - (0.00%)
80 October 31, 2018 12,945 - (-3) 0 - (0) 199,588 - (+173) 0.00% - (0.00%)
81 October 30, 2018 12,948 - (+4) 0 - (0) 199,415 - (+151) 0.00% - (0.00%)
82 October 29, 2018 12,944 - (0) 0 - (0) 199,264 - (+155) 0.00% - (0.00%)
83 October 28, 2018 12,944 - (+7) 0 - (0) 199,109 - (+129) 0.00% - (0.00%)
84 October 27, 2018 12,937 - (+1) 0 - (0) 198,980 - (+80) 0.00% - (0.00%)
85 October 26, 2018 12,936 - (0) 0 - (0) 198,900 - (+83) 0.00% - (0.00%)
86 October 25, 2018 12,936 - (-1) 0 - (0) 198,817 - (+214) 0.00% - (0.00%)
87 October 24, 2018 12,937 - (-5) 0 - (-1) 198,603 - (+175) 0.00% - (0.00%)
88 October 23, 2018 12,942 - (-8) 1 - (+1) 198,428 - (+151) 0.00% - (0.00%)
89 October 22, 2018 12,950 - (-6) 0 - (0) 198,277 - (+125) 0.00% - (0.00%)
90 October 21, 2018 12,956 - (+1) 0 - (0) 198,152 - (+103) 0.00% - (0.00%)
91 October 20, 2018 12,955 - (0) 0 - (0) 198,049 - (+41) 0.00% - (0.00%)
92 October 19, 2018 12,955 - (-5) 0 - (0) 198,008 - (+225) 0.00% - (0.00%)
93 October 18, 2018 12,960 - (+1) 0 - (0) 197,783 - (+126) 0.00% - (0.00%)
94 October 17, 2018 12,959 - (-3) 0 - (0) 197,657 - (+241) 0.00% - (0.00%)
95 October 16, 2018 12,962 - (-4) 0 - (0) 197,416 - (+114) 0.00% - (0.00%)
96 October 15, 2018 12,966 - (-12) 0 - (0) 197,302 - (+106) 0.00% - (0.00%)
97 October 14, 2018 12,978 - (+8) 0 - (0) 197,196 - (+107) 0.00% - (0.00%)
98 October 13, 2018 12,970 - (+9) 0 - (0) 197,089 - (+110) 0.00% - (0.00%)
99 October 12, 2018 12,961 - (-2) 0 - (0) 196,979 - (+76) 0.00% - (0.00%)
100 October 11, 2018 12,963 - (+7) 0 - (0) 196,903 - (+88) 0.00% - (0.00%)
101 October 10, 2018 12,956 - (+4) 0 - (0) 196,815 - (+56) 0.00% - (0.00%)
102 October 9, 2018 12,952 - (-9) 0 - (0) 196,759 - (+103) 0.00% - (0.00%)
103 October 8, 2018 12,961 - (-6) 0 - (0) 196,656 - (+17) 0.00% - (0.00%)
104 October 7, 2018 12,967 - (+3) 0 - (0) 196,639 - (+39) 0.00% - (0.00%)
105 October 6, 2018 12,964 - (+1) 0 - (0) 196,600 - (+54) 0.00% - (0.00%)
106 October 5, 2018 12,963 - (-5) 0 - (0) 196,546 - (+49) 0.00% - (0.00%)
107 October 4, 2018 12,968 - (+1) 0 - (0) 196,497 - (+62) 0.00% - (0.00%)
108 October 3, 2018 12,967 - (-2) 0 - (0) 196,435 - (+54) 0.00% - (0.00%)
109 October 2, 2018 12,969 - (+7) 0 - (0) 196,381 - (+33) 0.00% - (0.00%)
110 October 1, 2018 12,962 - (+5) 0 - (0) 196,348 - (+27) 0.00% - (0.00%)
111 September 30, 2018 12,957 - (0) 0 - (0) 196,321 - (+11) 0.00% - (0.00%)
112 September 29, 2018 12,957 - (+2) 0 - (0) 196,310 - (+80) 0.00% - (0.00%)
113 September 28, 2018 12,955 - (-2) 0 - (0) 196,230 - (+99) 0.00% - (0.00%)
114 September 27, 2018 12,957 - (+1) 0 - (0) 196,131 - (+71) 0.00% - (0.00%)
115 September 26, 2018 12,956 - (+3) 0 - (0) 196,060 - (+38) 0.00% - (0.00%)
116 September 25, 2018 12,953 - (-1) 0 - (0) 196,022 - (+76) 0.00% - (0.00%)
117 September 24, 2018 12,954 - (-6) 0 - (0) 195,946 - (+159) 0.00% - (0.00%)
118 September 23, 2018 12,960 - (+8) 0 - (0) 195,787 - (+169) 0.00% - (0.00%)
119 September 22, 2018 12,952 - (-6) 0 - (0) 195,618 - (+144) 0.00% - (0.00%)
120 September 21, 2018 12,958 - (+9) 0 - (0) 195,474 - (+151) 0.00% - (0.00%)
121 September 20, 2018 12,949 - (-1) 0 - (0) 195,323 - (+174) 0.00% - (0.00%)
122 September 19, 2018 12,950 - (-2) 0 - (0) 195,149 - (+208) 0.00% - (0.00%)
123 September 18, 2018 12,952 - (-3) 0 - (0) 194,941 - (+56) 0.00% - (0.00%)
124 September 17, 2018 12,955 - (-5) 0 - (0) 194,885 - (+156) 0.00% - (0.00%)
125 September 16, 2018 12,960 - (+9) 0 - (0) 194,729 - (+113) 0.00% - (0.00%)
126 September 15, 2018 12,951 - (-5) 0 - (0) 194,616 - (+95) 0.00% - (0.00%)
127 September 14, 2018 12,956 - (+7) 0 - (0) 194,521 - (+61) 0.00% - (0.00%)
128 September 13, 2018 12,949 - (+1) 0 - (0) 194,460 - (+84) 0.00% - (0.00%)
129 September 12, 2018 12,948 - (+5) 0 - (0) 194,376 - (+95) 0.00% - (0.00%)
130 September 11, 2018 12,943 - (-1) 0 - (0) 194,281 - (+82) 0.00% - (0.00%)
131 September 10, 2018 12,944 - (-1) 0 - (0) 194,199 - (+99) 0.00% - (0.00%)
132 September 9, 2018 12,945 - (-6) 0 - (0) 194,100 - (+124) 0.00% - (0.00%)
133 September 8, 2018 12,951 - (0) 0 - (0) 193,976 - (+57) 0.00% - (0.00%)
134 September 7, 2018 12,951 - (-3) 0 - (0) 193,919 - (+56) 0.00% - (0.00%)
135 September 6, 2018 12,954 - (-4) 0 - (0) 193,863 - (+69) 0.00% - (0.00%)
136 September 5, 2018 12,958 - (-1) 0 - (0) 193,794 - (+64) 0.00% - (0.00%)
137 September 4, 2018 12,959 - (0) 0 - (0) 193,730 - (+131) 0.00% - (0.00%)
138 September 3, 2018 12,959 - (0) 0 - (0) 193,599 - (+123) 0.00% - (0.00%)
139 September 2, 2018 12,959 - (+4) 0 - (0) 193,476 - (+72) 0.00% - (0.00%)
140 September 1, 2018 12,955 - (-9) 0 - (0) 193,404 - (+46) 0.00% - (0.00%)
141 August 31, 2018 12,964 - (+1) 0 - (0) 193,358 - (+47) 0.00% - (0.00%)
142 August 30, 2018 12,963 - (-1) 0 - (0) 193,311 - (+110) 0.00% - (0.00%)
143 August 29, 2018 12,964 - (-7) 0 - (0) 193,201 - (+96) 0.00% - (0.00%)
144 August 28, 2018 12,971 - (+3) 0 - (0) 193,105 - (+86) 0.00% - (0.00%)
145 August 27, 2018 12,968 - (-1) 0 - (0) 193,019 - (+95) 0.00% - (0.00%)
146 August 26, 2018 12,969 - (+7) 0 - (0) 192,924 - (+124) 0.00% - (0.00%)
147 August 25, 2018 12,962 - (+6) 0 - (0) 192,800 - (+105) 0.00% - (0.00%)
148 August 24, 2018 12,956 - (+1) 0 - (0) 192,695 - (+33) 0.00% - (0.00%)
149 August 23, 2018 12,955 - (+5) 0 - (0) 192,662 - (+143) 0.00% - (0.00%)
150 August 22, 2018 12,950 - (-15) 0 - (0) 192,519 - (+225) 0.00% - (0.00%)
151 August 21, 2018 12,965 - (+6) 0 - (0) 192,294 - (+64) 0.00% - (0.00%)
152 August 20, 2018 12,959 - (+1) 0 - (0) 192,230 - (+102) 0.00% - (0.00%)
153 August 19, 2018 12,958 - (+6) 0 - (0) 192,128 - (+73) 0.00% - (0.00%)
154 August 18, 2018 12,952 - (+4) 0 - (0) 192,055 - (+32) 0.00% - (0.00%)
155 August 17, 2018 12,948 - (-3) 0 - (0) 192,023 - (+24) 0.00% - (0.00%)
156 August 16, 2018 12,951 - (+13) 0 - (0) 191,999 - (+87) 0.00% - (0.00%)
157 August 15, 2018 12,938 - (-5) 0 - (0) 191,912 - (+63) 0.00% - (0.00%)
158 August 14, 2018 12,943 - (-6) 0 - (-1) 191,849 - (+70) 0.00% - (0.00%)
159 August 13, 2018 12,949 - (-2) 1 - (+1) 191,779 - (+124) 0.00% - (0.00%)
160 August 12, 2018 12,951 - (-1) 0 - (0) 191,655 - (+101) 0.00% - (0.00%)
161 August 11, 2018 12,952 - (+5) 0 - (0) 191,554 - (+84) 0.00% - (0.00%)
162 August 10, 2018 12,947 - (+5) 0 - (0) 191,470 - (+158) 0.00% - (0.00%)
163 August 9, 2018 12,942 - (+3) 0 - (0) 191,312 - (+90) 0.00% - (0.00%)
164 August 8, 2018 12,939 - (+8) 0 - (0) 191,222 - (+135) 0.00% - (0.00%)
165 August 7, 2018 12,931 - (+29) 0 - (0) 191,087 - (+169) 0.00% - (0.00%)
166 August 6, 2018 12,902 - (-4) 0 - (0) 190,918 - (+68) 0.00% - (0.00%)
167 August 5, 2018 12,906 - (-1) 0 - (0) 190,850 - (+152) 0.00% - (0.00%)
168 August 4, 2018 12,907 - (-4) 0 - (0) 190,698 - (+78) 0.00% - (0.00%)
169 August 3, 2018 12,911 - (+6) 0 - (0) 190,620 - (+56) 0.00% - (0.00%)
170 August 2, 2018 12,905 - (+4) 0 - (0) 190,564 - (+124) 0.00% - (0.00%)
171 August 1, 2018 12,901 - (-3) 0 - (0) 190,440 - (+101) 0.00% - (0.00%)
172 July 31, 2018 12,904 - (0) 0 - (0) 190,339 - (+86) 0.00% - (0.00%)
173 July 30, 2018 12,904 - (-1) 0 - (0) 190,253 - (+84) 0.00% - (0.00%)
174 July 29, 2018 12,905 - (-9) 0 - (0) 190,169 - (+116) 0.00% - (0.00%)
175 July 28, 2018 12,914 - (-7) 0 - (0) 190,053 - (+126) 0.00% - (0.00%)
176 July 27, 2018 12,921 - (-4) 0 - (0) 189,927 - (+22) 0.00% - (0.00%)
177 July 26, 2018 12,925 - (-5) 0 - (0) 189,905 - (+88) 0.00% - (0.00%)
178 July 25, 2018 12,930 - (+1) 0 - (0) 189,817 - (+202) 0.00% - (0.00%)
179 July 24, 2018 12,929 - (-2) 0 - (0) 189,615 - (+110) 0.00% - (0.00%)
180 July 23, 2018 12,931 - (-7) 0 - (0) 189,505 - (+134) 0.00% - (0.00%)
181 July 22, 2018 12,938 - (+4) 0 - (0) 189,371 - (+76) 0.00% - (0.00%)
182 July 21, 2018 12,934 - (+3) 0 - (0) 189,295 - (+188) 0.00% - (0.00%)
183 July 20, 2018 12,931 - (-1) 0 - (0) 189,107 - (+178) 0.00% - (0.00%)
184 July 19, 2018 12,932 - (-4) 0 - (0) 188,929 - (+169) 0.00% - (0.00%)
185 July 18, 2018 12,936 - (+1) 0 - (0) 188,760 - (+66) 0.00% - (0.00%)
186 July 17, 2018 12,935 - (+1) 0 - (0) 188,694 - (+124) 0.00% - (0.00%)
187 July 16, 2018 12,934 - (-5) 0 - (0) 188,570 - (+137) 0.00% - (0.00%)
188 July 15, 2018 12,939 - (+8) 0 - (0) 188,433 - (+131) 0.00% - (0.00%)
189 July 14, 2018 12,931 - (+7) 0 - (0) 188,302 - (+212) 0.00% - (0.00%)
190 July 13, 2018 12,924 - (0) 0 - (0) 188,090 - (+50) 0.00% - (0.00%)
191 July 12, 2018 12,924 - (0) 0 - (0) 188,040 - (+189) 0.00% - (0.00%)
192 July 11, 2018 12,924 - (-4) 0 - (0) 187,851 - (+149) 0.00% - (0.00%)
193 July 10, 2018 12,928 - (+2) 0 - (0) 187,702 - (+207) 0.00% - (0.00%)
194 July 9, 2018 12,926 - (-1) 0 - (0) 187,495 - (+46) 0.00% - (0.00%)
195 July 8, 2018 12,927 - (-11) 0 - (0) 187,449 - (+149) 0.00% - (0.00%)
196 July 7, 2018 12,938 - (-3) 0 - (0) 187,300 - (+90) 0.00% - (0.00%)
197 July 6, 2018 12,941 - (+1) 0 - (0) 187,210 - (+83) 0.00% - (0.00%)
198 July 5, 2018 12,940 - (-1) 0 - (0) 187,127 - (+52) 0.00% - (0.00%)
199 July 4, 2018 12,941 - (+8) 0 - (0) 187,075 - (+125) 0.00% - (0.00%)
200 July 3, 2018 12,933 - (+6) 0 - (0) 186,950 - (+71) 0.00% - (0.00%)
201 July 2, 2018 12,927 - (+6) 0 - (0) 186,879 - (+82) 0.00% - (0.00%)
202 July 1, 2018 12,921 - (-1) 0 - (0) 186,797 - (+113) 0.00% - (0.00%)
203 June 30, 2018 12,922 - (-10) 0 - (0) 186,684 - (+127) 0.00% - (0.00%)
204 June 29, 2018 12,932 - (+1) 0 - (0) 186,557 - (0) 0.00% - (0.00%)
205 June 29, 2018 12,931 - (-6) 0 - (0) 186,557 - (+144) 0.00% - (0.00%)
206 June 28, 2018 12,937 - (-3) 0 - (0) 186,413 - (+148) 0.00% - (0.00%)
207 June 27, 2018 12,940 - (-7) 0 - (0) 186,265 - (+100) 0.00% - (0.00%)
208 June 26, 2018 12,947 - (-5) 0 - (0) 186,165 - (+424) 0.00% - (0.00%)
209 June 24, 2018 12,952 - (-11) 0 - (0) 185,741 - (+54) 0.00% - (0.00%)
210 June 23, 2018 12,963 - (+1) 0 - (0) 185,687 - (+98) 0.00% - (0.00%)
211 June 22, 2018 12,962 - (+8) 0 - (0) 185,589 - (+96) 0.00% - (0.00%)
212 June 21, 2018 12,954 - (-6) 0 - (0) 185,493 - (+239) 0.00% - (0.00%)
213 June 20, 2018 12,960 - (+7) 0 - (0) 185,254 - (+54) 0.00% - (0.00%)
214 June 19, 2018 12,953 - (+2) 0 - (0) 185,200 - (+122) 0.00% - (0.00%)
215 June 18, 2018 12,951 - (-8) 0 - (0) 185,078 - (+185) 0.00% - (0.00%)
216 June 17, 2018 12,959 - (-15) 0 - (0) 184,893 - (+151) 0.00% - (0.00%)
217 June 16, 2018 12,974 - (+6) 0 - (0) 184,742 - (+169) 0.00% - (0.00%)
218 June 15, 2018 12,968 - (-3) 0 - (0) 184,573 - (+62) 0.00% - (0.00%)
219 June 14, 2018 12,971 - (+6) 0 - (0) 184,511 - (+104) 0.00% - (0.00%)
220 June 13, 2018 12,965 - (-11) 0 - (0) 184,407 - (+104) 0.00% - (0.00%)
221 June 12, 2018 12,976 - (+4) 0 - (0) 184,303 - (+83) 0.00% - (0.00%)
222 June 11, 2018 12,972 - (+6) 0 - (0) 184,220 - (+108) 0.00% - (0.00%)
223 June 10, 2018 12,966 - (+2) 0 - (0) 184,112 - (+69) 0.00% - (0.00%)
224 June 9, 2018 12,964 - (-8) 0 - (0) 184,043 - (+92) 0.00% - (0.00%)
225 June 8, 2018 12,972 - (+7) 0 - (0) 183,951 - (+64) 0.00% - (0.00%)
226 June 7, 2018 12,965 - (+2) 0 - (0) 183,887 - (+27) 0.00% - (0.00%)
227 June 6, 2018 12,963 - (0) 0 - (0) 183,860 - (+59) 0.00% - (0.00%)
228 June 5, 2018 12,963 - (+3) 0 - (0) 183,801 - (+109) 0.00% - (0.00%)
229 June 4, 2018 12,960 - (+1) 0 - (0) 183,692 - (+108) 0.00% - (0.00%)
230 June 3, 2018 12,959 - (+1) 0 - (0) 183,584 - (+39) 0.00% - (0.00%)
231 June 2, 2018 12,958 - (+5) 0 - (0) 183,545 - (+97) 0.00% - (0.00%)
232 June 1, 2018 12,953 - (+3) 0 - (0) 183,448 - (+224) 0.00% - (0.00%)
233 May 31, 2018 12,950 - (-1) 0 - (0) 183,224 - (+101) 0.00% - (0.00%)
234 May 30, 2018 12,951 - (+15) 0 - (0) 183,123 - (+206) 0.00% - (0.00%)
235 May 29, 2018 12,936 - (+12) 0 - (0) 182,917 - (+65) 0.00% - (0.00%)
236 May 28, 2018 12,924 - (-5) 0 - (0) 182,852 - (+89) 0.00% - (0.00%)
237 May 27, 2018 12,929 - (+17) 0 - (0) 182,763 - (+112) 0.00% - (0.00%)
238 May 26, 2018 12,912 - (+4) 0 - (0) 182,651 - (+256) 0.00% - (0.00%)
239 May 25, 2018 12,908 - (-1) 0 - (0) 182,395 - (+150) 0.00% - (0.00%)
240 May 24, 2018 12,909 - (+3) 0 - (0) 182,245 - (+87) 0.00% - (0.00%)
241 May 23, 2018 12,906 - (+9) 0 - (0) 182,158 - (+130) 0.00% - (0.00%)
242 May 22, 2018 12,897 - (+1) 0 - (0) 182,028 - (+99) 0.00% - (0.00%)
243 May 21, 2018 12,896 - (+4) 0 - (0) 181,929 - (+135) 0.00% - (0.00%)
244 May 20, 2018 12,892 - (-4) 0 - (0) 181,794 - (+195) 0.00% - (0.00%)
245 May 19, 2018 12,896 - (-6) 0 - (0) 181,599 - (+145) 0.00% - (0.00%)
246 May 18, 2018 12,902 - (+11) 0 - (0) 181,454 - (+179) 0.00% - (0.00%)
247 May 17, 2018 12,891 - (+16) 0 - (0) 181,275 - (+124) 0.00% - (0.00%)
248 May 16, 2018 12,875 - (-6) 0 - (0) 181,151 - (+139) 0.00% - (0.00%)
249 May 15, 2018 12,881 - (-15) 0 - (0) 181,012 - (+214) 0.00% - (0.00%)
250 May 14, 2018 12,896 - (-30) 0 - (0) 180,798 - (+198) 0.00% - (0.00%)
251 May 13, 2018 12,926 - (-16) 0 - (0) 180,600 - (+220) 0.00% - (0.00%)
252 May 12, 2018 12,942 - (-18) 0 - (0) 180,380 - (+120) 0.00% - (0.00%)
253 May 11, 2018 12,960 - (-18) 0 - (0) 180,260 - (+55) 0.00% - (0.00%)
254 May 10, 2018 12,978 - (-6) 0 - (0) 180,205 - (+159) 0.00% - (0.00%)
255 May 9, 2018 12,984 - (+7) 0 - (0) 180,046 - (+205) 0.00% - (0.00%)
256 May 8, 2018 12,977 - (+4) 0 - (0) 179,841 - (+139) 0.00% - (0.00%)
257 May 7, 2018 12,973 - (+2) 0 - (0) 179,702 - (+176) 0.00% - (0.00%)
258 May 6, 2018 12,971 - (-6) 0 - (0) 179,526 - (+102) 0.00% - (0.00%)
259 May 5, 2018 12,977 - (+6) 0 - (0) 179,424 - (+216) 0.00% - (0.00%)
260 May 4, 2018 12,971 - (-1) 0 - (0) 179,208 - (+98) 0.00% - (0.00%)
261 May 3, 2018 12,972 - (+8) 0 - (0) 179,110 - (+142) 0.00% - (0.00%)
262 May 2, 2018 12,964 - (+5) 0 - (0) 178,968 - (+300) 0.00% - (0.00%)
263 May 1, 2018 12,959 - (+8) 0 - (0) 178,668 - (+101) 0.00% - (0.00%)
264 April 30, 2018 12,951 - (+12) 0 - (0) 178,567 - (+71) 0.00% - (0.00%)
265 April 29, 2018 12,939 - (0) 0 - (0) 178,496 - (+69) 0.00% - (0.00%)
266 April 28, 2018 12,939 - (-7) 0 - (0) 178,427 - (+61) 0.00% - (0.00%)
267 April 27, 2018 12,946 - (0) 0 - (0) 178,366 - (+52) 0.00% - (0.00%)
268 April 26, 2018 12,946 - (+2) 0 - (0) 178,314 - (+94) 0.00% - (0.00%)
269 April 25, 2018 12,944 - (+5) 0 - (0) 178,220 - (+192) 0.00% - (0.00%)
270 April 24, 2018 12,939 - (+11) 0 - (0) 178,028 - (+100) 0.00% - (0.00%)
271 April 23, 2018 12,928 - (-1) 0 - (0) 177,928 - (+54) 0.00% - (0.00%)
272 April 22, 2018 12,929 - (+3) 0 - (0) 177,874 - (+64) 0.00% - (0.00%)
273 April 21, 2018 12,926 - (+4) 0 - (0) 177,810 - (+201) 0.00% - (0.00%)
274 April 20, 2018 12,922 - (0) 0 - (0) 177,609 - (+136) 0.00% - (0.00%)
275 April 19, 2018 12,922 - (+6) 0 - (0) 177,473 - (+112) 0.00% - (0.00%)
276 April 18, 2018 12,916 - (+5) 0 - (0) 177,361 - (+201) 0.00% - (0.00%)
277 April 17, 2018 12,911 - (+3) 0 - (0) 177,160 - (+160) 0.00% - (0.00%)
278 April 16, 2018 12,908 - (+13) 0 - (0) 177,000 - (+110) 0.00% - (0.00%)
279 April 15, 2018 12,895 - (+1) 0 - (0) 176,890 - (+97) 0.00% - (0.00%)
280 April 14, 2018 12,894 - (+6) 0 - (0) 176,793 - (+101) 0.00% - (0.00%)
281 April 13, 2018 12,888 - (+10) 0 - (0) 176,692 - (+70) 0.00% - (0.00%)
282 April 12, 2018 12,878 - (+4) 0 - (0) 176,622 - (+234) 0.00% - (0.00%)
283 April 11, 2018 12,874 - (0) 0 - (0) 176,388 - (+103) 0.00% - (0.00%)
284 April 10, 2018 12,874 - (+1) 0 - (0) 176,285 - (+147) 0.00% - (0.00%)
285 April 9, 2018 12,873 - (+1) 0 - (0) 176,138 - (+101) 0.00% - (0.00%)
286 April 8, 2018 12,872 - (0) 0 - (0) 176,037 - (+90) 0.00% - (0.00%)
287 April 7, 2018 12,872 - (+3) 0 - (0) 175,947 - (+104) 0.00% - (0.00%)
288 April 6, 2018 12,869 - (+1) 0 - (0) 175,843 - (+48) 0.00% - (0.00%)
289 April 5, 2018 12,868 - (+3) 0 - (0) 175,795 - (+115) 0.00% - (0.00%)
290 April 4, 2018 12,865 - (+4) 0 - (0) 175,680 - (+97) 0.00% - (0.00%)
291 April 3, 2018 12,861 - (+14) 0 - (0) 175,583 - (+100) 0.00% - (0.00%)
292 April 2, 2018 12,847 - (+5) 0 - (0) 175,483 - (+79) 0.00% - (0.00%)
293 April 1, 2018 12,842 - (-2) 0 - (0) 175,404 - (+100) 0.00% - (0.00%)
294 March 31, 2018 12,844 - (0) 0 - (0) 175,304 - (+73) 0.00% - (0.00%)
295 March 30, 2018 12,844 - (+2) 0 - (0) 175,231 - (+86) 0.00% - (0.00%)
296 March 29, 2018 12,842 - (+6) 0 - (0) 175,145 - (+123) 0.00% - (0.00%)
297 March 28, 2018 12,836 - (+11) 0 - (0) 175,022 - (+155) 0.00% - (0.00%)
298 March 27, 2018 12,825 - (+10) 0 - (0) 174,867 - (+125) 0.00% - (0.00%)
299 March 26, 2018 12,815 - (+17) 0 - (0) 174,742 - (+165) 0.00% - (0.00%)
300 March 25, 2018 12,798 - (-7) 0 - (0) 174,577 - (+142) 0.00% - (0.00%)
301 March 24, 2018 12,805 - (+7) 0 - (0) 174,435 - (+71) 0.00% - (0.00%)
302 March 23, 2018 12,798 - (+5) 0 - (0) 174,364 - (+96) 0.00% - (0.00%)
303 March 22, 2018 12,793 - (+1) 0 - (0) 174,268 - (+122) 0.00% - (0.00%)
304 March 21, 2018 12,792 - (+7) 0 - (0) 174,146 - (+109) 0.00% - (0.00%)
305 March 20, 2018 12,785 - (+12) 0 - (0) 174,037 - (+130) 0.00% - (0.00%)
306 March 19, 2018 12,773 - (+8) 0 - (0) 173,907 - (+279) 0.00% - (0.00%)
307 March 18, 2018 12,765 - (+7) 0 - (0) 173,628 - (+203) 0.00% - (0.00%)
308 March 17, 2018 12,758 - (-4) 0 - (0) 173,425 - (+95) 0.00% - (0.00%)
309 March 16, 2018 12,762 - (+4) 0 - (0) 173,330 - (+63) 0.00% - (0.00%)
310 March 15, 2018 12,758 - (+25) 0 - (0) 173,267 - (+320) 0.00% - (0.00%)
311 March 13, 2018 12,733 - (+53) 0 - (0) 172,947 - (+165) 0.00% - (0.00%)
312 March 12, 2018 12,680 - (+1) 0 - (0) 172,782 - (+170) 0.00% - (0.00%)
313 March 11, 2018 12,679 - (+4) 0 - (0) 172,612 - (+90) 0.00% - (0.00%)
314 March 10, 2018 12,675 - (+10) 0 - (0) 172,522 - (+159) 0.00% - (0.00%)
315 March 9, 2018 12,665 - (+17) 0 - (0) 172,363 - (+139) 0.00% - (0.00%)
316 March 8, 2018 12,648 - (+8) 0 - (0) 172,224 - (+111) 0.00% - (0.00%)
317 March 7, 2018 12,640 - (+10) 0 - (0) 172,113 - (+150) 0.00% - (0.00%)
318 March 6, 2018 12,630 - (+1) 0 - (0) 171,963 - (+108) 0.00% - (0.00%)
319 March 5, 2018 12,629 - (+11) 0 - (0) 171,855 - (+124) 0.00% - (0.00%)
320 March 4, 2018 12,618 - (-3) 0 - (0) 171,731 - (+350) 0.00% - (0.00%)
321 March 3, 2018 12,621 - (0) 0 - (0) 171,381 - (+71) 0.00% - (0.00%)
322 March 2, 2018 12,621 - (+14) 0 - (0) 171,310 - (+103) 0.00% - (0.00%)
323 March 1, 2018 12,607 - (+2) 0 - (0) 171,207 - (+150) 0.00% - (0.00%)
324 February 28, 2018 12,605 - (+3) 0 - (0) 171,057 - (+111) 0.00% - (0.00%)
325 February 27, 2018 12,602 - (-5) 0 - (0) 170,946 - (+161) 0.00% - (0.00%)
326 February 26, 2018 12,607 - (+11) 0 - (0) 170,785 - (+114) 0.00% - (0.00%)
327 February 25, 2018 12,596 - (+3) 0 - (0) 170,671 - (+79) 0.00% - (0.00%)
328 February 24, 2018 12,593 - (+8) 0 - (0) 170,592 - (+141) 0.00% - (0.00%)
329 February 23, 2018 12,585 - (+6) 0 - (0) 170,451 - (+83) 0.00% - (0.00%)
330 February 22, 2018 12,579 - (+32) 0 - (0) 170,368 - (+227) 0.00% - (0.00%)
331 February 21, 2018 12,547 - (+27) 0 - (0) 170,141 - (+225) 0.00% - (0.00%)
332 February 20, 2018 12,520 - (+6) 0 - (0) 169,916 - (+261) 0.00% - (0.00%)
333 February 19, 2018 12,514 - (+37) 0 - (0) 169,655 - (+156) 0.00% - (0.00%)
334 February 18, 2018 12,477 - (+25) 0 - (0) 169,499 - (+179) 0.00% - (0.00%)
335 February 17, 2018 12,452 - (+26) 0 - (0) 169,320 - (+140) 0.00% - (0.00%)
336 February 16, 2018 12,426 - (+34) 0 - (0) 169,180 - (+131) 0.00% - (0.00%)
337 February 15, 2018 12,392 - (+19) 0 - (0) 169,049 - (+163) 0.00% - (0.00%)
338 February 14, 2018 12,373 - (+13) 0 - (0) 168,886 - (+215) 0.00% - (0.00%)
339 February 13, 2018 12,360 - (-6) 0 - (0) 168,671 - (+225) 0.00% - (0.00%)
340 February 12, 2018 12,366 - (+28) 0 - (0) 168,446 - (+295) 0.00% - (0.00%)
341 February 11, 2018 12,338 - (+47) 0 - (0) 168,151 - (+136) 0.00% - (0.00%)
342 February 10, 2018 12,291 - (+37) 0 - (0) 168,015 - (+371) 0.00% - (0.00%)
343 February 9, 2018 12,254 - (+26) 0 - (0) 167,644 - (+227) 0.00% - (0.00%)
344 February 8, 2018 12,228 - (0) 0 - (0) 167,417 - (0) 0.00% - (0.00%)
345 February 8, 2018 12,228 - (+36) 0 - (0) 167,417 - (+230) 0.00% - (0.00%)
346 February 7, 2018 12,192 - (+26) 0 - (0) 167,187 - (+211) 0.00% - (0.00%)
347 February 6, 2018 12,166 - (+3) 0 - (0) 166,976 - (+154) 0.00% - (0.00%)
348 February 5, 2018 12,163 - (+38) 0 - (0) 166,822 - (+157) 0.00% - (0.00%)
349 February 4, 2018 12,125 - (+38) 0 - (0) 166,665 - (+163) 0.00% - (0.00%)
350 February 3, 2018 12,087 - (+42) 0 - (0) 166,502 - (+109) 0.00% - (0.00%)
351 February 2, 2018 12,045 - (+36) 0 - (0) 166,393 - (+186) 0.00% - (0.00%)
352 February 1, 2018 12,009 - (+49) 0 - (0) 166,207 - (+206) 0.00% - (0.00%)
353 January 31, 2018 11,960 - (+39) 0 - (0) 166,001 - (+165) 0.00% - (0.00%)
354 January 30, 2018 11,921 - (+13) 0 - (0) 165,836 - (+90) 0.00% - (0.00%)
355 January 29, 2018 11,908 - (+4) 0 - (0) 165,746 - (+148) 0.00% - (0.00%)
356 January 28, 2018 11,904 - (+16) 0 - (0) 165,598 - (+152) 0.00% - (0.00%)
357 January 27, 2018 11,888 - (+15) 0 - (0) 165,446 - (+66) 0.00% - (0.00%)
358 January 26, 2018 11,873 - (+8) 0 - (0) 165,380 - (+190) 0.00% - (0.00%)
359 January 25, 2018 11,865 - (+32) 0 - (0) 165,190 - (+150) 0.00% - (0.00%)
360 January 24, 2018 11,833 - (+8) 0 - (0) 165,040 - (+89) 0.00% - (0.00%)
361 January 23, 2018 11,825 - (+13) 0 - (0) 164,951 - (+151) 0.00% - (0.00%)
362 January 22, 2018 11,812 - (+13) 0 - (0) 164,800 - (+119) 0.00% - (0.00%)
363 January 21, 2018 11,799 - (+29) 0 - (0) 164,681 - (+230) 0.00% - (0.00%)
364 January 20, 2018 11,770 - (-10) 0 - (0) 164,451 - (+51) 0.00% - (0.00%)
365 January 19, 2018 11,780 - (-3) 0 - (0) 164,400 - (+247) 0.00% - (0.00%)
366 January 18, 2018 11,783 - (+33) 0 - (0) 164,153 - (+145) 0.00% - (0.00%)
367 January 17, 2018 11,750 - (+44) 0 - (0) 164,008 - (+140) 0.00% - (0.00%)
368 January 16, 2018 11,706 - (+27) 0 - (0) 163,868 - (+90) 0.00% - (0.00%)
369 January 15, 2018 11,679 - (+9) 0 - (0) 163,778 - (+72) 0.00% - (0.00%)
370 January 14, 2018 11,670 - (+44) 0 - (0) 163,706 - (+167) 0.00% - (0.00%)
371 January 13, 2018 11,626 - (+3) 0 - (0) 163,539 - (+101) 0.00% - (0.00%)
372 January 12, 2018 11,623 - (-1) 0 - (0) 163,438 - (+33) 0.00% - (0.00%)
373 January 11, 2018 11,624 - (+4) 0 - (0) 163,405 - (+102) 0.00% - (0.00%)
374 January 10, 2018 11,620 - (+24) 0 - (0) 163,303 - (+105) 0.00% - (0.00%)
375 January 9, 2018 11,596 - (+18) 0 - (0) 163,198 - (+101) 0.00% - (0.00%)
376 January 8, 2018 11,578 - (+31) 0 - (0) 163,097 - (+30) 0.00% - (0.00%)
377 January 7, 2018 11,547 - (+24) 0 - (0) 163,067 - (+208) 0.00% - (0.00%)
378 January 6, 2018 11,523 - (+33) 0 - (0) 162,859 - (+62) 0.00% - (0.00%)
379 January 5, 2018 11,490 - (+15) 0 - (0) 162,797 - (+155) 0.00% - (0.00%)
380 January 4, 2018 11,475 - (+16) 0 - (0) 162,642 - (+85) 0.00% - (0.00%)
381 January 3, 2018 11,459 - (+24) 0 - (0) 162,557 - (+117) 0.00% - (0.00%)
382 January 2, 2018 11,435 - (-6) 0 - (0) 162,440 - (+79) 0.00% - (0.00%)
383 January 1, 2018 11,441 - (+11) 0 - (0) 162,361 - (+104) 0.00% - (0.00%)
384 December 31, 2017 11,430 - (+11) 0 - (0) 162,257 - (+87) 0.00% - (0.00%)
385 December 30, 2017 11,419 - (+16) 0 - (0) 162,170 - (+77) 0.00% - (0.00%)
386 December 29, 2017 11,403 - (+17) 0 - (0) 162,093 - (+49) 0.00% - (0.00%)
387 December 28, 2017 11,386 - (+14) 0 - (0) 162,044 - (+85) 0.00% - (0.00%)
388 December 27, 2017 11,372 - (+5) 0 - (0) 161,959 - (+123) 0.00% - (0.00%)
389 December 26, 2017 11,367 - (+33) 0 - (0) 161,836 - (+45) 0.00% - (0.00%)
390 December 25, 2017 11,334 - (+24) 0 - (-1) 161,791 - (+85) 0.00% - (0.00%)
391 December 24, 2017 11,310 - (+27) 1 - (+1) 161,706 - (+135) 0.00% - (0.00%)
392 December 23, 2017 11,283 - (+12) 0 - (0) 161,571 - (+36) 0.00% - (0.00%)
393 December 22, 2017 11,271 - (+9) 0 - (0) 161,535 - (+147) 0.00% - (0.00%)
394 December 21, 2017 11,262 - (+22) 0 - (0) 161,388 - (+112) 0.00% - (0.00%)
395 December 20, 2017 11,240 - (-1) 0 - (0) 161,276 - (+123) 0.00% - (0.00%)
396 December 19, 2017 11,241 - (+29) 0 - (0) 161,153 - (+132) 0.00% - (0.00%)
397 December 18, 2017 11,212 - (+14) 0 - (0) 161,021 - (+75) 0.00% - (0.00%)
398 December 17, 2017 11,198 - (+37) 0 - (0) 160,946 - (+104) 0.00% - (0.00%)
399 December 16, 2017 11,161 - (+40) 0 - (0) 160,842 - (+70) 0.00% - (0.00%)
400 December 15, 2017 11,121 - (-4) 0 - (0) 160,772 - (+58) 0.00% - (0.00%)
401 December 14, 2017 11,125 - (+24) 0 - (0) 160,714 - (+47) 0.00% - (0.00%)
402 December 13, 2017 11,101 - (+35) 0 - (0) 160,667 - (+123) 0.00% - (0.00%)
403 December 12, 2017 11,066 - (+21) 0 - (0) 160,544 - (+141) 0.00% - (0.00%)
404 December 11, 2017 11,045 - (+19) 0 - (0) 160,403 - (+47) 0.00% - (0.00%)
405 December 10, 2017 11,026 - (+30) 0 - (0) 160,356 - (+127) 0.00% - (0.00%)
406 December 9, 2017 10,996 - (-5) 0 - (0) 160,229 - (+76) 0.00% - (0.00%)
407 December 8, 2017 11,001 - (+18) 0 - (0) 160,153 - (+65) 0.00% - (0.00%)
408 December 7, 2017 10,983 - (+10) 0 - (0) 160,088 - (+77) 0.00% - (0.00%)
409 December 6, 2017 10,973 - (-8) 0 - (0) 160,011 - (+114) 0.00% - (0.00%)
410 December 5, 2017 10,981 - (+5) 0 - (0) 159,897 - (+78) 0.00% - (0.00%)
411 December 4, 2017 10,976 - (+20) 0 - (0) 159,819 - (+50) 0.00% - (0.00%)
412 December 3, 2017 10,956 - (+50) 0 - (0) 159,769 - (+71) 0.00% - (0.00%)
413 December 2, 2017 10,906 - (+9) 0 - (0) 159,698 - (+51) 0.00% - (0.00%)
414 December 1, 2017 10,897 - (+18) 0 - (0) 159,647 - (+88) 0.00% - (0.00%)
415 November 30, 2017 10,879 - (+13) 0 - (0) 159,559 - (+88) 0.00% - (0.00%)
416 November 29, 2017 10,866 - (+3) 0 - (0) 159,471 - (+101) 0.00% - (0.00%)
417 November 28, 2017 10,863 - (+26) 0 - (0) 159,370 - (+130) 0.00% - (0.00%)
418 November 27, 2017 10,837 - (+16) 0 - (0) 159,240 - (+66) 0.00% - (0.00%)
419 November 26, 2017 10,821 - (+31) 0 - (0) 159,174 - (+40) 0.00% - (0.00%)
420 November 25, 2017 10,790 - (+100) 0 - (0) 159,134 - (+58) 0.00% - (0.00%)
421 November 24, 2017 10,690 - (+30) 0 - (0) 159,076 - (+92) 0.00% - (0.00%)
422 November 23, 2017 10,660 - (+29) 0 - (0) 158,984 - (+47) 0.00% - (0.00%)
423 November 22, 2017 10,631 - (+15) 0 - (0) 158,937 - (+88) 0.00% - (0.00%)
424 November 21, 2017 10,616 - (+22) 0 - (0) 158,849 - (+108) 0.00% - (0.00%)
425 November 20, 2017 10,594 - (+22) 0 - (0) 158,741 - (+121) 0.00% - (0.00%)
426 November 19, 2017 10,572 - (+35) 0 - (0) 158,620 - (+115) 0.00% - (0.00%)
427 November 18, 2017 10,537 - (+23) 0 - (0) 158,505 - (+109) 0.00% - (0.00%)
428 November 17, 2017 10,514 - (+1) 0 - (0) 158,396 - (+85) 0.00% - (0.00%)
429 November 16, 2017 10,513 - (+21) 0 - (0) 158,311 - (+91) 0.00% - (0.00%)
430 November 15, 2017 10,492 - (+24) 0 - (0) 158,220 - (+81) 0.00% - (0.00%)
431 November 14, 2017 10,468 - (+12) 0 - (0) 158,139 - (+90) 0.00% - (0.00%)
432 November 13, 2017 10,456 - (+24) 0 - (0) 158,049 - (+127) 0.00% - (0.00%)
433 November 12, 2017 10,432 - (+30) 0 - (0) 157,922 - (+156) 0.00% - (0.00%)
434 November 11, 2017 10,402 - (+14) 0 - (0) 157,766 - (+167) 0.00% - (0.00%)
435 November 10, 2017 10,388 - (+34) 0 - (0) 157,599 - (+150) 0.00% - (0.00%)
436 November 9, 2017 10,354 - (+32) 0 - (0) 157,449 - (+112) 0.00% - (0.00%)
437 November 8, 2017 10,322 - (+49) 0 - (0) 157,337 - (+63) 0.00% - (0.00%)
438 November 7, 2017 10,273 - (+10) 0 - (0) 157,274 - (+90) 0.00% - (0.00%)
439 November 6, 2017 10,263 - (+3) 0 - (0) 157,184 - (+78) 0.00% - (0.00%)
440 November 5, 2017 10,260 - (+16) 0 - (0) 157,106 - (+100) 0.00% - (0.00%)
441 November 4, 2017 10,244 - (+10) 0 - (0) 157,006 - (+74) 0.00% - (0.00%)
442 November 3, 2017 10,234 - (+19) 0 - (0) 156,932 - (+119) 0.00% - (0.00%)
443 November 2, 2017 10,215 - (+6) 0 - (0) 156,813 - (+36) 0.00% - (0.00%)
444 November 1, 2017 10,209 - (+29) 0 - (0) 156,777 - (+109) 0.00% - (0.00%)
445 October 31, 2017 10,180 - (+14) 0 - (0) 156,668 - (+58) 0.00% - (0.00%)
446 October 30, 2017 10,166 - (+8) 0 - (0) 156,610 - (+48) 0.00% - (0.00%)
447 October 29, 2017 10,158 - (+15) 0 - (0) 156,562 - (+73) 0.00% - (0.00%)
448 October 28, 2017 10,143 - (+13) 0 - (0) 156,489 - (+108) 0.00% - (0.00%)
449 October 27, 2017 10,130 - (+1) 0 - (0) 156,381 - (+83) 0.00% - (0.00%)
450 October 26, 2017 10,129 - (+3) 0 - (0) 156,298 - (+112) 0.00% - (0.00%)
451 October 25, 2017 10,126 - (0) 0 - (0) 156,186 - (+35) 0.00% - (0.00%)
452 October 24, 2017 10,126 - (0) 0 - (0) 156,151 - (0) 0.00% - (0.00%)

abdulkhaleq alyeser Abdulkhaleq alyeser

 • Average Influence: 0.02%
 • Influence today: 0.00%
 • Followers total: 12,807
 • Followers today: 6
 •    Following total: 0
 •    Following today: 0
 • Posts total: 209,114
 • Posts today: 42
 • Page views: 912
 •   Last Updated: January 18,2019
 •   Time tracked: 452 Days