Bóng Bay Nước Bóng Bay Nước

Bóng Bay Nước

Fan Distribution Distribution Widget

Fanpage Likes Likes Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Talking About Talking About Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Summary

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Bóng Bay Nước's Fanpage SummarySource: Trackalytics
id Date Likes - (change) Talking about - (change) Check in's - (change)
1 November 17, 2017 13,525 - (+1) 7 - (+2) 0 - (0)
2 November 16, 2017 13,524 - (-1) 5 - (0) 0 - (0)
3 November 15, 2017 13,525 - (+97) 5 - (-1) 0 - (0)
4 November 14, 2017 13,428 - (-4) 6 - (0) 0 - (0)
5 November 13, 2017 13,432 - (0) 6 - (0) 0 - (0)
6 November 12, 2017 13,432 - (+1) 6 - (+1) 0 - (0)
7 November 11, 2017 13,431 - (-3) 5 - (0) 0 - (0)
8 November 10, 2017 13,434 - (-3) 5 - (0) 0 - (0)
9 November 9, 2017 13,437 - (-5) 5 - (-2) 0 - (0)
10 November 8, 2017 13,442 - (-1) 7 - (+1) 0 - (0)
11 November 7, 2017 13,443 - (0) 6 - (0) 0 - (0)

Bóng Bay Nước Bóng Bay Nước

  • Likes total: 13,525
  • Likes today: 1
  • Talking about total: 7
  • Talking about today: 2
  • Page views: 25
  • Category: Shopping & Retail
  • Last Updated: November 17,2017
  • Date Added: November 7,2017
  • Time tracked: 11 Days

✔ Chỉ cần 1 phút bơm được tới 111 quả bóng nước. � Giá (KM 50%): 50.000đ/túi (̶10̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶) ✔ LH: 0978.400.720 (Viber, Zalo, Wechat)