Kivanç North America @kivanc_namerica (Kivanç North America)

Kivanç North America

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Summary

Kivanç North America's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
Date Followers - (change) Following - (change) Tweets - (change)
September 23, 2017 597 - (+4) 127 - (0) 1,188 - (+6)
September 22, 2017 593 - (+3) 127 - (+1) 1,182 - (+3)
September 21, 2017 590 - (+10) 126 - (+1) 1,179 - (+17)
September 20, 2017 580 - (+13) 125 - (0) 1,162 - (+9)
September 19, 2017 567 - (+12) 125 - (+1) 1,153 - (+11)
September 18, 2017 555 - (-1) 124 - (0) 1,142 - (+27)
September 17, 2017 556 - (+3) 124 - (0) 1,115 - (+9)
September 16, 2017 553 - (+4) 124 - (0) 1,106 - (+13)
September 15, 2017 549 - (+6) 124 - (0) 1,093 - (+11)
September 14, 2017 543 - (+4) 124 - (0) 1,082 - (+8)
September 13, 2017 539 - (+7) 124 - (+3) 1,074 - (+11)
September 12, 2017 532 - (+13) 121 - (+2) 1,063 - (+39)
September 11, 2017 519 - (+3) 119 - (+2) 1,024 - (+11)
September 10, 2017 516 - (+5) 117 - (-1) 1,013 - (+12)
September 9, 2017 511 - (+3) 118 - (0) 1,001 - (+7)
September 8, 2017 508 - (+14) 118 - (+2) 994 - (+11)
September 7, 2017 494 - (+10) 116 - (+2) 983 - (+20)
September 6, 2017 484 - (+20) 114 - (+2) 963 - (+19)
September 5, 2017 464 - (+19) 112 - (0) 944 - (+5)
September 4, 2017 445 - (+20) 112 - (0) 939 - (-9)
September 3, 2017 425 - (+36) 112 - (+3) 948 - (+16)
September 2, 2017 389 - (+6) 109 - (0) 932 - (+5)
September 1, 2017 383 - (+7) 109 - (+1) 927 - (+16)
August 31, 2017 376 - (+3) 108 - (+1) 911 - (+27)
August 30, 2017 373 - (+8) 107 - (+1) 884 - (+5)
August 29, 2017 365 - (+12) 106 - (+2) 879 - (+24)
August 28, 2017 353 - (+1) 104 - (0) 855 - (+8)
August 27, 2017 352 - (+6) 104 - (+2) 847 - (+7)
August 26, 2017 346 - (+11) 102 - (+1) 840 - (+19)
August 25, 2017 335 - (+8) 101 - (+7) 821 - (+49)
August 24, 2017 327 - (+12) 94 - (-6) 772 - (+13)
August 23, 2017 315 - (+8) 100 - (+4) 759 - (+13)
August 22, 2017 307 - (+7) 96 - (+1) 746 - (+24)
August 21, 2017 300 - (+6) 95 - (0) 722 - (+19)
August 20, 2017 294 - (+6) 95 - (0) 703 - (+12)
August 19, 2017 288 - (+14) 95 - (0) 691 - (+13)
August 18, 2017 274 - (+8) 95 - (0) 678 - (+15)
August 17, 2017 266 - (+7) 95 - (0) 663 - (+20)
August 16, 2017 259 - (+7) 95 - (+2) 643 - (+17)
August 15, 2017 252 - (+6) 93 - (+1) 626 - (+12)
August 14, 2017 246 - (+3) 92 - (-1) 614 - (+2)
August 13, 2017 243 - (+9) 93 - (0) 612 - (+16)
August 12, 2017 234 - (+4) 93 - (0) 596 - (+9)
August 11, 2017 230 - (+8) 93 - (+1) 587 - (+5)
August 10, 2017 222 - (+5) 92 - (0) 582 - (+11)
August 9, 2017 217 - (+2) 92 - (0) 571 - (+5)
August 8, 2017 215 - (+5) 92 - (0) 566 - (+5)
August 7, 2017 210 - (+5) 92 - (0) 561 - (+11)
August 6, 2017 205 - (+3) 92 - (0) 550 - (0)
August 5, 2017 202 - (-1) 92 - (+2) 550 - (+16)
August 4, 2017 203 - (+4) 90 - (+8) 534 - (+21)
August 3, 2017 199 - (+4) 82 - (+2) 513 - (+16)
August 2, 2017 195 - (+4) 80 - (+1) 497 - (+15)
August 1, 2017 191 - (+7) 79 - (0) 482 - (+12)
July 31, 2017 184 - (+7) 79 - (0) 470 - (+22)
July 30, 2017 177 - (+10) 79 - (0) 448 - (+32)
July 29, 2017 167 - (+6) 79 - (+5) 416 - (+22)
July 28, 2017 161 - (+7) 74 - (+3) 394 - (+26)
July 27, 2017 154 - (+10) 71 - (+5) 368 - (+31)
July 26, 2017 144 - (0) 66 - (0) 337 - (0)

Kivanç North America Kivanç North America

  • Followers total: 597
  • Followers today: 4
  •   Following total: 127
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 1,188
  • Tweets today: 6
  • Page views: 133
  • Last Updated: September 23,2017
  • Date Added: July 26,2017
  • Time tracked: 60 Days

The North American fansite for Kivanç Tatlitug. FB:https://t.co/P1TjvLCgRR IG:https://t.co/bE9YTjlQxn